(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 21, 2014

Zombile ေတြကိုေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိမ္းေလး Zombie Evil 2 Mod APK Unlimited Coin and Gems


  Zombile ေတြကိုေနာက္ဆံုးေပၚလက္နက္ေတြနဲ႔ တိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိမ္းေလး Zombie Evil 2 ေလးပါ ေဆာ့လိုပေကာင္းလို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ေအာက္မွာေဒါင္းပါ ခင္ဗ်ာ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Zombie Evil 2 Apk Mod Unlimited Coin and Gems,New update with version 1.0.3

Introducing: Zombie Evil 2 - The next stage in the war against the undead! Kill every zombie you see!

You will enter a world far beyond your imagination with a huge variety of zombie enemies and challenging gameplay. There are over 50 different weapons and devices waiting for you to collect! Test yourself through 300 expertly designed levels and save the world from the zombie infestation.


Screenshot:


||Game: Zombie Evil 2 APK   ||
||Version:  1.0.3  ||
||Android : 2.3  ||
||Market: https://play.google.com/ZombieEvil2   ||
||Mod:  Unlimited Coin and Gems   ||

APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: