(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, October 21, 2014

Zombile ေတြလူေတြေနတဲ့သတ္မွတ္ေန၇ာမေ၇ာက္ေအာင္တားဆီးရမဲ့ဂိမ္ေကာင္းေလး Zombies: Line of Defense Mod APK Unlimited Money

Zombile ေတြလူေတြေနတဲ့သတ္မွတ္ေန၇ာမေ၇ာက္ေအာင္တား
ဆီးရမဲ့ဂိမ္ေကာင္းေလး Zombies: Line of Defense ေလးပါႀကိုက္ရာ စစ္သားေတြ၀ယ္ယူၿပီးေဆာ့ကစားရမဲ့ Defender ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ
ေဆာ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (( ပုသိမ္အိုင္တီ ))
Zombies: Line of Defense Apk Mod Unlimited Money ,New update with version 0.6

Hungry zombies are attacking! Defend the survivors’ base from their attacks: place towers in the enemy’s path, upgrade your soldiers and arm them with the best weapons. Smash never-ending waves of bloodthirsty zombies in a new tower defense game! Onwards, zombie-killer!

Enjoy a pure TD fighting challenge between humans and zombies in a post-apocalyptic world! Wage battles in infected lands. Develop your defensive strategy: you need more than just bullets to kill mutated zombies. Blow up all the zombies before they eat your brains!

Screenshot:


||Game:  Zombies: Line of Defense APK  ||
||Version:  0.6  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.zombiedefense  ||
||Mod:  Unlimited Money   ||


APK:
Download ►: ►''Apk ''


OBB:
Download ►: ►''OBB ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: