(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 26, 2014

တခ်က္ကလစ္ရံုနဲ႕ ဖုန္းမွာေလးေနတာေတြရွင္းလင္းေပးမဲ့ 1Tap Cleaner Pro v2.47 Apk


1Tap Cleaner Pro apk
တခ်က္ကလစ္ရံုနဲ႕ ဖုန္းမွာေလးေနတာေတြရွင္းလင္းေပးမဲ့ 1Tap Cleaner Pro ေလးဗားရွင္း အသစ္ထြက္လာလို႔ အသံုးလိုေနသူေတြအတြက္ ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္(ပုသိမ္အိုင္တီ)
1Tap Cleaner Pro v2.47 Apk | 805 KB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
Clear cache, search histories, calls log and defaults
1Tap Cleaner Pro
What’s in this version :
  • support Android 5.0 Lollipop
  • fixed: cannot change the icon color for Android 5.0 devices
  • change default theme to “Light gray”. You can still change it by going to: Settings > Theme
  • bugs fixed and optimizations
App Review:
1-Tap to clean all cache, search histories and calls log. A default cleaner is also included.
Are you running out of application storage?
You now can get more available storage space by clearing apps created cache/data files.
★ Cache Cleaner
★ History Cleaner
★ Call/Text log Cleaner
★ Default Cleaner
There are four cleaners included in this app. Cache Cleaner, History Cleaner and Call/Text log Cleaner help you to get more free space for the internal phone storage by clearing apps cached files, data files, or search/navigation history records. If you have selected to launch apps by default for some actions. Default Cleaner helps you to clear the default settings.
Auto or 1-tap to clear all cache, search history, calls log and the best is you don’t have to ROOT the phone anymore! This app is crucial to anyone who has memory management issues.
★ 1-tap to clear all cached files
★ 1-tap to clear all search and browser navigation history records
★ 1 tap to clear calls log (incoming, outgoing, missed, frequently contacted)
★ list all default apps and clear selected defaults
★ home screen widget shows cache and available size
★ auto clear all cache and history at a specified interval
★ auto clear cache when the device is low on internal storage space
★ clear cache or history for a specified application
★ notify you on startup if more than 500K bytes cache used
★ list applications by either cache, data, code, total size or app name
★ view application on Market
★ uninstall application
★ open application
★ show application details page
                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: