(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 28, 2014

ဗာရွင္း -2.0 မွ 4.4ထိ Play Storeထည့္သြင္းနည္း

ဒီေန ့ေတာ ့ဦးအာကာကုိ ေမးထားတဲ ့ညီအစ္ကုိ-ညီအစ္မေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္
တင္ေပးလုိက္တာပါ Play Storeမပါတဲ ့ဖုန္းေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္
Play Storeရွိျပီးတကယ္လုိျပတ္သြားခဲ ့ရင္
ဒီနည္းေလးအတုိင္းပဲျပန္သြင္းလုိရပါတယ္
google application ဆိုတာကေတာ့ Google Play Store, G Talk, G Mail, Google Search စသည္တုိ့ျဖစ္ပါတာ္ ။ CWM recovery ဟာ English version လည္းျဖစ္ႏိုင္သလို Chinese version လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္
အဆင့္(၁)
ဗာရွင္း ၂.၀မွ ၄.၀အထိပါ
မိမိတုိ ့ဖုန္းဟာCWM က Chinese version ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္မွာဦးအာကာဘာသာျပန္ေပးထားပါတယ္
 --reboot system now 重启系统

--apply sdcard:update.zip 使用SD卡根目录的update.zip更新系统

--wipe data/factory reset 清空data分区并恢复出厂设置

--wipe cache partition 清空cache分区

--install zip from sdcard 从SDcard选择文件更新系统

--apply sdcard:update.zip 使用SD卡根目录的update.zip 更新系统

--choose zip from sdcard 从SD卡选择zip格式升级包

--toggle signature verification 切换签名验证

--toggle script asserts 切换升级脚本检查

--backup and restore 备份和恢复

--Backup 备份

--Restore 恢复

--Advanced Restore 高级恢复

--mounts and storage 挂载和存储

--mount /system 挂载/system分区(系统分区)

--mount /data 挂载/data分区(数据分区)

--mount /cache 挂载/cache分区(缓存分区)

--mount /sd-ext 挂载/sd-ext分区(A2SD分区)

--format boot 格式化内核分区

--format system 格式化系统分区

--format data 格式化数据分区

--format cache 格式化缓存分区

--format sdcard 格式化存储卡

--format sd-ext 格式化内存卡SD

--mount USB storage 挂载SD卡为U盘模式

--advanced 高级

--Reboot Recovery 重启Recovery

--Wipe Dalvik Cache 清空Dalvik缓存

--Wipe Battery Stats 清空电池状态

--Report Error 报告错误

--Key Test 键位测试

--Partition SD Card 对SD卡分区

--Fix Permissions 修复权限

--power off 关机

--touch calibration 触屏校准
ဒီေလာက္ဆုိ ဘာသာျပန္တာနားလည္ေလာက္ျပီးထင္ပါတယ္
ေအာက္ကေတာ ့ English versionအတြက္မွာေပၚတဲ ့ပုံေလးပါ 
ဘာမွမလြဲသြားပါဘူး ဒီပုံအတုိင္းပဲ Chinese versionနဲ ့ ့ English version
ပဲေျပာင္သြားတာပါ ဘာသာစကားပဲကြဲသြားတာပါ

 
 2.0 vs 4.0ထိ ထည့္နည္း
 ဦးအာကာကေတာ ့အဆင္မေျပမွာမုိ ့လုိ
Google Play Store 3.10.10နဲ ့gapps-ics-20120429-signedထည့္ေပးထားပါတယ္
တခုမရရင္တခုေပါ့
 
 အေပၚမွာေျပာျပထားသည္ ဘာသာစကားလြဲတာသိျပီျပီးထင္ပါတယ္
ဖုန္းကို ပိတ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ volume up + power ကိုႏွိပ္ျပီး recovery mode ၀င္ပါ။
recovery ထဲေရာက္ပါက
install zip from sdcard ဆုိတဲ ့စာသားကုိနွိပ္ပါ
 Google Play Store 3.10.10.zip သုိ ့မဟုတ္gapps-ics-20120429-signedကိုေရြးျပီး update လုပ္ေပးပါ။ ခဏေစာင့္ပါ။ျပီးပါက ပါ၀ါက်သြားပါမယ္
 ျပန္တတ္လာရင္  google application
 ေတြထည္႕ေနတာေတြေနရပါမယ္
 ဗာရွင္း 2.0 vs 4.0 userမ်ားေအာက္မွာdowယူပါ
အဆင္ ့(၂)
ဗာရွင္း , 4.1 .4.2.2 ,4.3..4.4 ,အသုံးျပဳသူမ်ားကေတာ့
 recovery mode၀င္စရာမလုိပါဘူး
Root ေတာ့ရွိထားရပါမယ္ 
ဒီtoolေလးအသုံးျပဳနည္းကလြယ္ပါတယ္
ဘာလုိလဲဆုိေတာ ့4.3ပဲဆုိပါဆုိ
install 4.3 GAPPဆုိတာကုိႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ
rootရွိတာနဲ ့သူအလုိလုိလုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မယ္
 
 ဗာရွင္း , 4.1 .4.2.2 ,4.3..4.4 userမ်ားေအာက္မွာdowယူပါ
 
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

 ဦးအာကာUserမ်ားေက်နပ္မယ္ထင္ပါတယ္
မေက်နပ္တဲ ့သူတေယာက္ေတာ့ရွိတယ္ ဦးအာကာပဲ
ေဘလ္ကုန္လုိ အဲ ့မွားလုိ....
 ဦးအာကာ(ACME MOBILE)
www.ooarkar.com

No comments: