(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 12, 2014

4 Album - Shwe Htoo, Lil'Z, X Box, Htet Yan1. အရႈိက္တယ္တယ္ (X-Box)
2. Good Luck (Htet Yan)
3. ဟီး ဟီး ဟား ဟား (Lil Z)
4. 8 days,8 months,8 hours (Shwe Htoo Ft:G Fatt)
5. World Used Love Talk (Lil Z)
6. Boy Friend No.2 (Htet Yan)
7. Ever New (X-Box)
8.Your Audience (Shwe Htoo)
9. This Song Is For You (Htet Yan)
10. Anniversary (Shwe Htoo)
11.Mind(X-Box,Mg Thiha,Susandi Htun)
12. ရန္ကုုန္အထာ (Lil Z Ft-Bunny Phyoe,C-Hokker,Bigg-Zee)
13. ပုုိးဆုုိးပတ္စက္ (Htet Yan)
14. Necklace(Lil Z)
15. Crush(Accoustic) (Shwe Htoo)
16. Shein(X-Box Ft-Yair Yint Aung)

MHC

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: