(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, November 24, 2014

ကၽြန္ေတာ္သိေသာ ေခတ္သစ္ဟသၤာကိုးေသာင္းပံုျပင္(ABSDF-NB)ေက်ာင္းသားစခန္း(ဗဟို)ပါေဂ်ာင္ - ေမာင္ေမာင္(ေရႊကရ၀ိက္)
  • စာအုပ္-ကၽြန္ေတာ္သိေသာ ေခတ္သစ္ဟသၤာကိုးေသာင္းပံုျပင္(ABSDF-NB)ေက်ာင္းသားစခန္း(ဗဟို)ပါေဂ်ာင္
  • ေရးသားသူ----  ေမာင္ေမာင္(ေရႊကရ၀ိက္)

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: