(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, November 24, 2014

၈၈ ေတာခိုေက်ာင္းသားမ်ား ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ABSDF ေသ့ေဘာဘိုးစခန္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား - မိုးတိမ္(ေသ့ေဘာဘိုး)
  • စာအုပ္-၈၈ ေတာခိုေက်ာင္းသားမ်ား ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ABSDF ေသ့ေဘာဘိုးစခန္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား
  • ေရးသားသူ---- မိုးတိမ္(ေသ့ေဘာဘိုး)

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: