(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, November 16, 2014

Acme mobile--Whole Sale & Retail

Acme mobileမွ ဖုန္းအပုိပစွြည္းမ်ားကုိေစ်းႏွဳန္းခ်ဳိသာစြာျဖင္ ့ လက္လီ/လက္ကား
  ေရာင္းခ်ေနပါေျကာင္းသတင္းေကာင္းပါအပ္ပါသည္

တခုခ်င္းစိ၀ယ္ယူသူတုိင္း  
အမွတ္(၂၄၇)၊ပထမထပ္၊ဗညားဒလလမ္းႏွင္ ့  အရုိးကုန္းလမ္းေဒါင္ ့၊ 
  ေအာင္မဂၤလာမွတ္တုိင္အနီး၊တာေမြျမဳိ ့နယ္။
ph-09450013361,,09420009029,,09420082498,,09421745651
ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္
ဖုန္းဆုိင္အသစ္ဖြင္ ့ခ်င္းသူမ်ားလည္း
လာေရာက္စုံစမ္းႏုိင္ပါေျကာင္းသတင္းေကာင္းပါအပ္ပါသည္
ဖုန္းအပုိပစွြည္းမ်ား ၁၀ခုထက္ေက်ာ္ပါက
ဆုိင္အေရာက္ပုိ ့စနစ္ျဖင္ ့
၀န္ေဆာင္မူေပးသြားမည္ျဖစ္္ေျကာင္း
သတင္းေကာင္းပါအပ္ပါသည္
 
အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ဦးအာကာwebsite--www.ooarkar.com သုိ ့COMMENTေပးျပီးေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္
သုိ ့မဟုတ္-09420082498သုိ ့ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္

No comments: