(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, November 13, 2014

လွခ်င္းသူမ်ားအတြက္လွပေစႏုိင္မယ့္Benvista PhotoZoom Pro 6.0.4( Pc Software )ဒီဦးအာကာတင္ေပးမယ့္softwareေလးကေတာ့ photoျပဳျပင္ရာတြင္
အစြမ္းအရမ္းထက္တဲ ့softwareေလးပါ technologyျဖင့္ေတာင္ျပဳလုပ္ထားတာေျကာင္ ့
  medical applications, security, large format printing, digital photography, and online publication, or for enhancing images from the Internet.စသည္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ
စုံစုံလင္းလင္းေဖာ္ျပေပးပါတယ္ အရင္ကဦးအာကာတင္ဖူးပါတယ္ ခုဗာရွင္းအသစ္ေလးနဲ ့
လန္းႏုိင္ရန္အတြက္ ထက္တင္ေပးလုိက္တာပါ

 
 ဦးအာကာ(acme mobile)

www.ooarkar.com

No comments: