(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 15, 2014

ညီသစ္ဆင္းကဗ်ာစု - ေဇာ္ဂ်ီ 
 
စာအုပ္အေဟာင္းေလးပါပဲ ဒါေပမယ့္ ေရးသားသူက အေရးအသားေကာင္းတာေျကာင့္
ဦးအာကာUserမ်ားအတြက္ ျပန္လွန္ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္

  • စာအုပ္---ညီသစ္ဆင္းကဗ်ာစု
  • ေရးသားသူ---- ေဇာ္ဂ်ီ ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: