(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, November 24, 2014

အလံနီ ေတာ္လွန္ေရး၏ သမိုင္းတေကြ႕ - ၀မ္းအို၀မ္း ေက်ာ္၀င္းေမာင္
  • စာအုပ္-အလံနီ ေတာ္လွန္ေရး၏ သမိုင္းတေကြ႕
  • ေရးသားသူ---- ၀မ္းအို၀မ္း ေက်ာ္၀င္းေမာင္

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: