(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 25, 2014

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပႆ နာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊အခ်ိန္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း

 

  • စာအုပ္-ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပႆ     နာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊အခ်ိန္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
  • ေရးသားသူ----အမည္မသိ

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: