(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, November 6, 2014

ကာမသိဒၶိက်မ္း - ပီမိုးနင္း


linkေသသြားလုိျပန္လွန္တင္ေပးပါလုိေတာင္းဆုိထားတဲ ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ဦးအာကာတင္ေပးလုိက္ပါတယ္
  • စာအုပ္             -       ကာမသိဒၶိက်မ္း
  • ေရးသားသူ           -        ပီမိုးနင္း 

Download1
Download2

ဦးအာကာ(acme mobile)
www.ooarkar.com

No comments: