(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 28, 2014

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သိေကာင္းစရာမ်ား

 
  • စာအုပ္----လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈ သိေကာင္းစရာမ်ား
  • ေရးသားသူ----မသိပါ

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: