(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 4, 2014

ေ၀ဟင္ကေန ရန္သူစခန္းကိုတိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလး CHAOS Combat Copters HD ‐ #1 v6.4.0 Apk

C.H.A.O.S Tounament HD apk
ေ၀ဟင္ကေန ရန္သူစခန္းကိုတိုက္ခိုက္ရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလး CHAOS Combat Copters HD ဂိမ္း
ေလးပါေနာက္ဆံုးထြက္ ဟက္စကီးေတြနဲ႔ ရန္သူစခန္းေတြကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရတဲ့ဂိမ္းေလးပါ
ေအာက္မွာေဒါင္းၿပီးေဆာ့ကစားလိုက္ပါ (Myanmar Mobile Games)
CHAOS Combat Copters HD ‐ #1 v6.4.0 Apk | 144 MB | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up |
The motto of the C.H.A.O.S Tournament: In the sky, there will be only one!
CHAOS Combat Copters HD ‐ #1
What’s in this version:
 • We have no shortage of brave warriors, instead we lacked modern weapons and protective technology. . . until now!
 • New Weapons
 • Heat strengthened, armor-piercing sniper rounds
 • Incendiary, explosive and flash bang rockets
 • High-explosive missiles with nuclear warheads
 • New protections & power-ups
 • Power-ups (armor, stealth, and more..)
 • Other surprises…
 • Fixed hacker cheat / game exploit that allowed some players to illegally boost their flying speed.

Game Review:
CHAOS Tournament – official tournament on CHAOS from the game developers
Combat Helicopter Assault Operation Simulator
CHAOS Tournament – is your opportunity to go through the new military adventure in the sky, but in an even more rigorous and competitive environment. If you are an experienced pilot – test your fighting skills, fighting on the rigid rules of our tournaments with those who already have significant experience in the management of helicopter gunships. If you’re new – prove that you are a rising star, or … or fall from the sky.
The motto of the CHAOS Tournament: In the sky, there will be only one!
Characteristics:
 • - Prizes
 • - Video of fighting for the analysis and preparation for combat available
 • - 2 types of tournaments: regular (includes 3 leagues) and elite (for seasoned fighters)
 • - The integration of games with Game Center and Facebook
 • - Realistic helicopter simulator and game play, rich with action and events
 • - Highly detailed helicopter models from leading manufacturers including the U.S., Russia and Europe (AH-64 “Apache», UH-60 “Black Hawk”, MI-24 “Hind», Ka-52 “Alligator», RAH-66 “Comanche”) and other
 • - Unique visual and sound effects
 • - Real maps and battle locations
 • - 8 training missions, you can prepare for the air fight by passing training missions
 • - Ability to improve performance and upgrade weapons for your helicopter
 • - Medals and orders for the professionalism displayed in battle
 • - Detailed statistics combat achievements, which is available both in game and on the website
 • Add friends, participate in tournaments, improve combat skills in between tournaments in training missions and online battles, and win awards and titles.


 
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: