(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 29, 2014

computerသုံးသူမ်ား virusကုိက္ေနလွ်င္ျဖစ္တတ္တဲ ့ error ေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ့Tool

 ဦးအာကာ ဒီေန ့ေတာ့ computerသုံးသူမ်ား virus ကုိက္ေနလွ်င္ျဖစ္တတ္တဲ ့error ေတြကိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္တဲ ့Toolေလးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္
  • computerမွာ virus ၀င္တာေၾကာင့္ျဖစ္တတ္တဲ ့error
  • Task manager ေခၚမရျခင္းျဖစ္တတ္တဲ ့error
  • Registry editor ေခၚမရျခင္းျဖစ္တတ္တဲ ့error
  • Run box ေခၚမရျခင္းျဖစ္တတ္တဲ ့error
  • Control panel ႏွင့္ Tools menu မ်ားတြင္ Folder options ေပ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္တတ္တဲ ့error
  • Show hidden files and folders ကို ေရြးထားေသာ္လည္း Don't show ျပန္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္တတ္တဲ ့error
  • memory stick ထဲသို ့ ဖိုင္မ်ားကူးမရပဲ (The disk is write protected) error ျပေနျခင္းတို ့ကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္

အသံုးျပဳနည္းကေတာ့ျဖစ္ေနတတ္တ႔ဲ error A မွ F ထဲမွ ေရြးခ်ယ္ျပီး Enter ေခါက္ေပးလိုက္ပါ။
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး


ဦးအာကာ(acme mobile)
www.ooarkar.com

No comments: