(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 11, 2014

Connectify Hotspot Pro 7.3.3 Full Patch


pc wifi Connectify Hotspotအသုံးျပဳခ်င္းသူမ်ားအတြက္
 Connectify Hotspotေလးတင္ေပးလုိင္ပါတယ္
အရင္ကတင္ေပးဖူးခဲ ့တဲ ့ အရင္ ျဖတ္ျပီးမွသြင္းပါ
ခုဗာရွင္းေလးကေတာ ့ပုိမုိလွ်င္ျမန္ေပါ့ပါးစြာအသုံးျပဳလုိရတာကုိ
ဦးအာကာစမ္းသပ္ျပီးမွတင္ေပးလုိက္ပါတယ္

Connectify Pro 7.3.3 Installer (7 MB).

 

Patch Only.
နည္းပညာညီအစ္ကုိမ်ားခင္ဗ်ာ ျပန္လွန္မ်ွေ၀ရင္ 
ဦးအာကာDOWNLOAD LINK အတုိင္းပဲထားေပးပါ
ျပန္ျပီး adf.ly LINKထည္ျပီး ျပန္လွန္မမွ်ေ၀ေပးပါနဲ ့
နာမည္မေပးရင္ရပါတယ္ ေတာင္းဆုိမွဳကုိေတာ့
ေလးစားမွဳ နဲ ့နားခံေပးျကပါလုိေတာင္းဆုိပါတယ္
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: