(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 11, 2014

ဗီဒီယိုေတြကို ဖုန္းမွာ edit(တည္းျဖတ္) ႏိုင္တဲ့ VivaVideo Pro: Video Editor v3.6.0 Apk

VivaVideo Pro: Video Editor Apk

ဗီဒီယိုေတြကို ဖုန္းမွာ edit(တည္းျဖတ္) ႏိုင္တဲ့ VivaVideo Pro ဗားရွင္းအသစ္ေလးပါ  ဒီေကာင္းေလးရွိရံုနဲ႔
ဖုန္းမွာပံုေတြ/movie ေတြကိုရုပ္သံတည္းျဖတ္၊ေပါင္းဆက္ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါၿပီ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 VivaVideo Pro: Video Editor v3.6.0 Apk | 24 MB | Resumable Links |
Requires : Android 2.3.3 and up |
VivaVideo is your best video camera & video editor like never before!
VivaVideo Pro: Video Editor
What’s in this version :
 • Fast/slow motion can play sound now
 • Support full screen photo/video preview in gallery
 • Add Japanese and Spanish languages
 • Bugs fix

App Review:
Recording the favorite moments and making the beautiful movies just by mobile phone become so easy from now on!
Pro version have followings extra features:
 • Watermark-free videos
 • Unlimited video length
★New features
Support custom font for adding title
VivaVideo makes many No.1 on Android for a movie maker app:
#1 video camera app to support multi capture modes!
#1 video editor app to have multi trimmer for single video!
#1 video editor app to support video PIP feature
#1 video editor app to support multi title adding with animated bubble style!
#1 video editor app to support multi music and dubbing adding!
#1 video editor app to have more themes, effects, titles and transitions downloads for FREE!
Key Features:
Creative & Fun video cam
 • First video camera on Android to support multi capture modes: normal/FX/funny/music video/fast-motion/slow-motion
 • Built-in 60+ cool live video effects and more can be downloaded for FREE!
 • Unique storyboard shooting style to tell your own story easily.
Quick photo movie maker
 • Create the great video slideshow from your album less than one minute!
Video PIP(Picture in Picture) maker
 • Merge clips with stylish templates, more funny and creative
Easy but Powerful video editor
 • Provide quick & professional editing modes for normal and pro users
 • Multi trimmer for single video
 • Storyboarding editing, easy to merge videos and make the montage.
 • One click to enhance your videos using stylish themes
 • Highlight your videos with filters, FX, transitions, titles, music and live dubbing.
 • All editing operations can be instant previewed in WYSIWYG way
 • Editing session can be saved for later
 • More themes, effects, filters, titles and transitions can be downloaded for FREE!
Export and share
 • Export your videos to the gallery
 • Share your masterpieces to facebook, youtube, instagram, vine, email and etc

VivaVideo Pro: Video Editor - screenshotVivaVideo Pro: Video Editor - screenshot
VivaVideo Pro: Video Editor - screenshotVivaVideo Pro: Video Editor - screenshot
VivaVideo Pro: Video Editor - screenshotVivaVideo Pro: Video Editor - screenshot
VivaVideo Pro: Video Editor - screenshotVivaVideo Pro: Video Editor - screenshot


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)
ေဒါင္းနည္းမ်ားမသိပါက ဒီမွာ သြားၾကည့္ေပးပါခင္ဗ်ာ

No comments: