(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 4, 2014

Evliya Celebi:Immortality Ixir Mod APK Unlimited Money

Evliya Celebi:Immortality Ixir ဂိမ္းေလးကေတာ့ အျပင္းေျပေဆာ့
လို႔ေကာင္းတဲ့ဂိမ္းေလးပါ အသစ္ထြက္တဲ့ဂိမ္းေလးပါဘယ္လိုေကာင္း
မလဲဆိုတာေတာ့ေဆာ့ၾကည့္လိုက္ေနာ္ (Myanmar Mobile Game)
Apk Mod Unlimited Money,New update with version 1.0

Avoid the wrath of Cleopatra in Cairo, because the next challenge will be evil agents in Istanbul!

Join the adventure of Evliya Celebi, as he travels through different countries of the Ottoman Empire. This is a new version of an old time story from Egypt to Turkey, telling how a real runner escape from different obstacles, enemies and pitfalls. Evliya Celebi’s talent will be your best weapon to avoid the all obstacles in your path as he tries to find fountain of youth.


Screenshot:

||Game:  Evliya Celebi:Immortality Ixir APK  ||
||Version:  1.0  ||
||Android : 2.3  ||
||Market:  https://play.google.com/.EvliyaCelebi ||
||Mod:   Unlimited Coin and Gems  ||

INFO:
- Coin and Gems increase instead of decrease.!


APK:
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: