(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 7, 2014

FACEBOOKဆုိင္ရာေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာ FACEBOOK HELP APK


ဒီapk ေလးကေတာ့ facebook နဲ ့ဆုိင္ရာေလ့လာစရာေကာင္းတဲ့apkေလးပါ
ျမန္မာလူမ်ဳိးအတြက္လည္း သင္ေလ်ာ္ပါတယ္ ဘာျဖစ္လုိလဲဆုိေတာ့
ျမန္မာဘာသားစကားေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ဖန္းတီထားတဲ့apkေလးမုိ့လုိပါ
ျပီးေတာ့ facebookဆုိင္ရာ စတင္ျပီးေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္လညိး
ေလ့လာစရာေကာင္းတဲ့apkေလးပါ
facebook lockျဖည့္နည္း ကဲဗ်ာ ပုံကုိျကည့္ျပီးေလ့လာလုိက္ေတာ့ဗ်ာ
စုံစုံလင္းနဲ ့facebook Help apk
link 4ခုေပးထားပါတယ္ျကဳိက္တဲ ့linkကေနdowယူႏုိင္ပါတယ္

ဦးအာကာ(Acme Mobile)
www.ooarkar.com

No comments: