(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, November 28, 2014

facebook pageမ်ားကုိ likeမ်ားလာေအာင္လုပ္နည္း(only pc)ဒီေန ့ေတာ ့ဦးအာကာ Facebook -like page မ်ားကုိ likeမ်ားလာေအာင္
လုပ္နည္းတင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ အရင္ကတင္ေပးဖူးတဲ ့postေလးပါပဲ
ဖုန္းဆက္ျပီးေမးထားတဲ ့ မိတ္ေဆြအတြက္ရယ္ မသိေသးသူမ်ားအတြက္
ေဖာ္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္ အရင္ကတင္ေပးတုန္က ပုံနဲ ့ေဖာ္္မျပေပးေတာ့
ဦးအာကာUserေတြအခတ္ေတြေစမွာအမွန္ပါ ဘာလုိလဲဆုိေတာ ့
ဦးေလးျကီးကုိယ္တုိင္းက သိရမွာ ဦးအာကာUserမ်ား ပုံနဲ ့ေဖာ္ျပျပီးမွ
အဆင့္တုိင္း ပုံကုိ္ျကည့္ျပီး လုပ္ခ်င္ျကတာ
အမွန္ဆုိ ဦးေလးျကီး က ခ ဂ ျပန္တင္ေပးေနရတဲ ့အတုိင္းပဲ
ဦးအာကာUserေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စာဖတ္အား သိပ္နည္းပါတယ္
postေတြျပန္စစ္ျကည့္တဲ ့အခါမွာေတြေနရလုိပါ
အမွန္ဆုိ ဦးေလးျကီးတင္ေပးတဲ ့postေတြက လူနားလည္ေအာင္တင္ေပးထားတာပါ
ဒီေတာ ့ရွည္ရွည္ေ၀ေ၀မေျပာခ်င္ေတာ ့ပါဘူး 
ေသခ်ာေတာ့ လုိက္ဖတ္ေပးပါ ပုံနဲ ့တကြ စာသားနဲ ့ပါေဖာ္ျပေပးပါမယ္
 အဆင့္(၁)
Dowလုိရလာတဲ ့  auto_like page_www.ooarkar.com(smile lay)ဖုိင္းကုိဖြင့္ပါ
ျပီးပါက အထဲမွာပါရွိတဲ ့စာသားေတြကုိ အကုန္copyကူပါ
 အဆင့္(၂)
 ျပီးရင္သင္ ့ရဲ ့ pageထဲကုိသြားပါ ေရာက္ျပီးဆုိပါက
 Chrome User ေတြကေတာ့ F12 သို့မဟုတ္ Ctrl+Shift+J ကို ႏိွပ္လိုက္ပါ .....

Mozilla User ေတြကေတာ့ Ctrl+Shift+k ကို ႏိွပ္လိုက္ပါ .....
 ဦးေလးျကီးကေတာ ့ Mozilla Userဆုိေတာ့ Ctrl+Shift+kကုိႏွိပ္လုိက္ပါတယ္
 အဆင့္(၃)
 Console Box မွာ မိမိတုိ ့copy ကူထားတဲ ့ စာသားေတြကို paste လုပ္လိုက္ပါ
 အဆင္ ့(၄)
ပုံတြင္ေဖာ္ျပထားအတုိင္း စာသားမ်ားကုိထည့္သြင္းျပီးေသာအခါ 
enterကုိႏွိပ္လုိက္ပါ
အဆင္ ့(၅)
မိမိမွာရွိတဲ ့  Friend ဥပမာ ၅၀၀၀ရွိတယ္ဆုိပါဆုိ
၅၀၀၀လုံးကုိ likeလုပ္္ရန္ အသိေပးေနျပီးျဖစ္ပါသည္
Friend တစ္ေယာက္ေယာက္ Friend နဲ႔ေနလို႔
  Friend မ်ားေအာင္လို႔ ခုဦးေလးျကီးေပးတဲ ့စာသားေတြနဲ ့ သံုးၿပီးေတာ့
  လုပ္ခိုင္းလည္းရပါေသးတယ္ေနာ္
Downloads link 4ခုေပးထားပါတယ္ ျကဳိက္တဲ ့linkကေန တခုပဲေဒါင္းယူပါ
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံးfree downloads link 4

ဦးအာကာ(acme mobile)
wwww.ooarkar.com

No comments: