(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 1, 2014

Facebook v22.0.0.0.4 ALPHA Apk (ဒီေန႕ထြက္)

Facebook v22.0.0.0.4 ALPHA Apk

Facebook v22.0.0.0.4 ALPHA ေလး ဒီေန႔ ဗားရွင္းအသစ္ေလး ထြက္လာလို႔ ၤFacebook သံုးတဲ့ေဘာ္ဒါ
ေတြအတြက္ ေနာက္ဆံုးထြက္ဗားရွင္းေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and videos
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Text, chat and have group conversations
• Play games and use your favorite apps
Now you can get early access to the next version of Facebook for Android by becoming a beta tester. Learn how to sign up, give feedback and leave the program in our Help Center: http://on.fb.me/133NwuP
What’s New
• Improvements for reliability and speed

Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: