(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, November 13, 2014

Galaxy Note II GT-N7100 v-4.4.2 firmware (N7100XXUFNI2)


ဒီေန့ေတာ့ ဦးအာကာ ဒီေန ့ထြက္ Updateထြက္ရွိတဲ ့ Note II GT-N7100 v-4.4.2 firmwareမ်ားတင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္


 ဦးအာကာ(acme mobile)
www.ooarkar.com

No comments: