(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 26, 2014

ဖုန္းမွာေသြးခုန္ႏႈန္းတိုင္းလို႔ရတဲ့ Instant Heart Rate – Pro v2.6.1 Apk

Instant Heart Rate - Pro  Apk
ဖုန္းမွာေသြးခုန္ႏႈန္းတိုင္းလို႔ရတဲ့ Instant Heart Rate   ဒီေန႔ထြက္ဗားရွင္းအသစ္ေလးပါ လက္ညိွးေလးကို
ဖုန္းကင္မရာေရွ႔မွာေထာက္ၿပီး Get Stsrted ႏိွပ္ၿပီးခဏစာင္ရံုနဲ႔ စမ္းသပ္ႏိုင္ပါၿပီ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Instant Heart Rate – Pro v2.6.1 Apk | 4 MB | Resumable Links| Requires Android:2.1 and Up
Instant Heart Rate enables you to measure your heart rate with your phone !
Instant Heart Rate – Pro
What’s in this version :
  • More reliable measurement
  • Updated design
  • Google Fit support

App Review:
Instant Heart Rate is the most accurate Heart Rate Monitor app for any smartphone and it does not need any external hardware.
Use it for optimizing your exercise and to track your progress.
Install it now and keep fit.
Accuracy is constantly tested by fitness coaches, nurses, doctors, EMTs and 5 million users like you.
Place the tip of your index finger on phone’s camera and in a couple of seconds your Heart Rate will be shown.
A real-time chart will show your every heart beat.
It uses your phones built-in camera to track color changes on the fingertip that are directly linked to your pulse. This is the same technique that medical pulse oximeters use.
Now you have a chance to track your fitness and health every-time with just your phone.
Your resting heart rate gives you a view into your hearts fitness. The fitter you get the lower your heart rate will be.
Enables:
✓ Heart rate measurements
✓ Real time PPG graph – see your every heart beat
✓ History                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: