(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 12, 2014

Modern Combat 3: Fallen Nation v1.1.4g Apk

 
Modern Combat 3: Fallen Nation စစ္အက္ရွင္ဖိုက္တင္ ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္းနဲ့
တိုက္ခိုက္ေဆာ့ကစားရမဲ့ဂိမ္းေကာင္းေလးပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
 Modern Combat 3: Fallen Nation v1.1.4g Apk | 800MB  | Resumable Links | Requires Android:2.1 and up
The best, most realistic smartphone FPS series returns with even higher intensity and an apocalyptic battle for the freedom of the United States, for one or more players!!

Modern Combat 3: Fallen Nation
What’s in this version :
  • Support for Android Lollipop
  • Various bugs fixed
Game Review:
The best, most realistic smartphone FPS series returns with even higher intensity and an apocalyptic battle for the freedom of the United States, for one or more players.
BE THE HERO OF AN EXPLOSIVE SOLO CAMPAIGN
• Fight through a 13-mission campaign from Los Angeles to Pakistan.
• Witness multiple memorable moments thanks to AAA scenario-scripting.
• Experience different types of gameplay: escort, destroy, helicopter, 4×4 chase, etc.
LIVE THE MOST IMMERSIVE REAL WAR EXPERIENCE
• The deepest and most intuitive FPS gameplay on smartphones improved once again, now with a sprint and slide feature.
• Gaze upon next-gen GFX that allow for an unprecedented rendering of environments.
• Improved SFX and voice acting will immerse you in an apocalyptic scenario.
ENJOY WHAT IS SIMPLY THE BEST MULTIPLAYER ON SMARTPHONES
• Enter battles for up to 12 players in 6 exclusive maps and 7 different modes.
• Use your customized weapons to move up an addictive leaderboard with more than just ranks.


apk download
Download APK + PAtch | OBB : Part1 Part2 Part3 Part4
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: