(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 4, 2014

ဖုန္းအတြက္ Music Player ေကာင္းေလး n7player Music Player Full v2.4.5 Apk

n7player Music Player apk

ဖုန္းအတြက္ Music Player ေကာင္းေလး n7player Music Player ေလးဗားရွင္း အသစ္ထြက္လာလို႔တင္ေပးလိုက္ပါ့တယ္ ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အို္င္တီ)
n7player Music Player Full v2.4.5 Apk | 4.5 MB | Resumable Links | Requires Android:2.2 and up
Rich Music Experience !
n7player Music Player Full
What’s in this version :-
 • Android 5.0 stability and UI fixes

App Review:

n7player is an innovative 3D mp3 and music player available only on Android. It visualizes your music as a single plane full of album covers. You can zoom in and out using multi-touch to see different views of your music.
The main application screen is like an interactive tag cloud which can be easily explored to find your mp3 files. Artist names transforms smoothly to album covers, when pinched-to-zoomed. The minimalistic design and smooth interface allows users to quickly pick their favorite music from their library.
n7player has also the most advanced cover art downloading function available on the market. It can download the missing album arts both by its own and by easy to use dedicated screen, where the user can search and pick an album art from the internet.
Key features of the n7player:
 • - Unique user interface! Fully multi-touchable album covers wall
 • - Plays: mp3, ogg, m4a, mp4, wav, 3gp, mid, xmf, flac (3.1+), aac (3.1+), mkv (4.0+)
 • - 5 band EQ with presets, environmental effects, bass boost and SRS (requires 2.3+)
 • - Album art downloader
 • - Tag editor
 • - File browser with filters
 • - Widgets
 • - Lockscreen with direct unlock
 • - Headset support
 • - Shuffle/repeat features
 • - Last.fm scrobbling
 • - m3u playlist support
 • - Sleep timer
 • - Lyrics (embedded or via musicXmatch plugin)
Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: