(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 26, 2014

လူႀကိဳ က္မ်ားတဲ့ MX Player Pro v1.7.32 Apk

MX Player Pro apk

လူႀကိဳ က္မ်ားတဲ့ MX Player Pro ေလးပါ ဗားရ်င္း အသစ္ေလးပါေန႔ခင္းကထြက္လာလို႔ လူႀကိဳ က္မ်ားတဲ့ MX Player ကိုမွႀကိဳ က္တဲ့ေဘာ္ဒါေတြအတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
MX Player Pro v1.7.32 Apk | 7 MB | Resumable Links |
Requires Android:2.1 and up
MX Player – The best way to enjoy your movies.

MX Player Pro
What’s in this version :
  • Supports Android 5.0
  • Added View menu on the media list screen for the selection of view mode, sorting order, display fields.
  • Supports MOD audio files including .mod, .s3m, .xm, .it, and more.
  • Added “Scroll to last played media” option under Settings > List.
  • Added “Toggle playback with play button” under Settings > Player.
  • Audio track can be disabled through the audio track selection box.

App Review:

a) MULTI-CORE DECODING – MX Player is the first Android video player that performs multi-core decoding. According to the test results on dual-core devices, it shows up to 70% performance improvement than single-core devices.
b) CPU OPTIMIZATION – Provides highly optimized codecs and Rendering Engines for the processors including ARM® NEON™ and NVIDIA® Tegra™ 2.
c) PINCH ZOOM – Easily zoom in and out by pinching and swiping across screen.
d) SUBTITLE SCROLL – Scroll on subtitle text and playback position will be adjusted to match previous or next subtitle timing.
e) KIDS LOCK – Keep your kids entertained without having to worry about making calls or touching other apps. (plugin required)
f) ANDROID 4.0 – Fully supports Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Subtitle Formats:
- DVD, DVB, SSA/ASS Subtitle Tracks.
– SubStation Alpha(.ssa/.ass) with full styling.
– SAMI(.smi/.sami) with ruby tag support.
– SubRip(.srt)
– MicroDVD(.sub/.txt)
– SubViewer2.0(.sub)
– MPL2(.mpl/.txt)
– PowerDivX(.psb/.txt)
– TMPlayer(.txt)

                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: