(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, November 26, 2014

ညပိုင္းေကာင္းကင္ဒီဇိုင္းေလးနဲ့လွေနတဲ့ Night Sky Live Wallpaper

Night-Sky-Live-Wallpaper-Free-1 Night-Sky-Live-Wallpaper-Free-2
ညပိုင္းေကာင္းကင္ဒီဇိုင္းေလးနဲ့လွေနတဲ့ Night Sky Live Wallpaper ေလးပါ အသစ္ေလးထြက္လာၿပီး ဒီဇိုင္း
ေလးကလဲလန္းလို႔ ေဘာ္ဒါေတြႀကိဳက္မယ္ထင္လို႔တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Night Sky Live Wallpaper is the latest app for your mobile. If you are a true fan of astronomy, night sky, moon and stars in the sky than this awesome app is perfect for you. Download these amazing HD wallpapers and set your favorite background image. “Night Sky Live Wallpaper“ is the latest night sky app for your mobile and you could be first to have these beautiful pictures. With this awesome app you will see shooting stars every time you look at your screen, make a wish and enjoy the best night sky background.
– Amazing 3D live wallpaper for your phone!
– Animated sky pictures decorating your screen;
– Full support for landscape mode and home – screen switching!
– Amazing HD graphics;
– Social share button and more
– This beautiful, free and enjoyable background is waiting for you!
Follow the installation instructions:
Home – > Menu – > Wallpapers – > Live Wallpapers
– Motion of flashes and lights keeps changing with time.
– You can choose from several different background themes.
– Optimized Battery Usage
– Compatible with 99% mobile phone devices.
– The wallpaper app will sleep when your phone is inactive, so this live wallpaper will not drain your battery.
– Night Sky Live Background fully supports horizontal orientation and looks amazing on both mobile phones and tablet devices.
Download *Night Sky Live Wallpaper* and feel happiness whenever you look at your starry night sky wallpaper. This incredible live application will take your breath away with amazing photos of the sky at night. Awesome photos of full moon and stars can be yours for free. If you like watching stars in the sky you can have the best starry sky pictures and beautiful night sky pictures on your phone. These mobile wallpapers are for everyone’s taste. Children will be especially thrilled to have these cool moon pictures as background wallpaper. Just set the idyllic background wallpaper and shooting stars will calmly shine across the great dark sky and across your screen. This night sky background and “starry night” background can be your free wallpapers. *Night Sky Live Wallpaper* will allow you to set your favorite wallpaper of red sky at night so hurry up and download this amazing free live application. Stunning moonshine “live wallpaper” will amaze all your friends, just show them beautiful night sky images and be the center of attention.
“Night sky wallpaper” allows you to experience the sky at night. There is nothing more fun than flying up in the sky. See the planes flying and decorating the dark sky. Awesome, free and beautiful wallpapers are a click away from you. With amazing 3D wallpaper on your mobile, you will be able to make a wish anytime you see a shooting star on your screen. With these cool backgrounds and amazing images of moonlight in the clear sky you will feel great despite the bad weather outside. See Milky Way – the spiral galaxy containing our solar system, visible from Earth as a broad band of faint light in the night sky, on your screen. Set different starry sky picture and beautiful wallpaper every day. With this amazing night sky wallpaper on your Android™ device you don’t need star maps and night sky map anymore. You can set beautiful pictures of “night sky” or “starry sky” as your wallpaper backgrounds or free screensavers. ?Night Sky Live Wallpaper? offers you the best wallpapers for your Samsung Galaxy. Just imagine how incredible such high resolution background wallpaper or screen saver will look on your screen.
*Android™ is a trademark of Google Inc.
Size : 7.2M
Current Version : 4.0
Requires Android : 2.3 and up


                                 Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: