(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 1, 2014

ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေအာင္ သန့္ရွင္းေပးတဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး Phone Clean & Booster v1.4.1.035

Phone Clean & Booster-1 Phone Clean & Booster-2

 ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေစတဲ့ေဆာ့၀ဲေကာင္းေလး Phone Clean & Booster ေလးပါ ဖုန္းကိုေပါ့ပါးေအာင္သန့္ရွင္းေပးပါတယ္ အသံုးလိုရင္ေတာ့ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Easy, Safe and Accurate.
Phone Clean & Booster is a FREE app that can help clean redundant apps and files, free up storage space, clean up your RAM, and speed up your Android device.
It only takes a few seconds and your phone will run faster!
HIGHLIGHTS OF PHONE CLEAN:
. Easy: Optimize your Android device in just one click, with a simple, intuitive user interface that is easy to navigate.
. Safe and Accurate: The junk-creating behavior of millions of apps has been analyzed so that Phone Clean & Booster can efficiently focus on its targets (cache and residual files) with perfect accuracy.
CLEANING FUNCTIONS:
. Memory Boost: Free up memory (RAM) and Speed up your android phone by killing redundant background tasks( background running progress);
. Junk Files: clean cache and residual files to reclaim your storage of your phone.
. Useless apks: Find and delete useless apks on your phone to free up more storage space.
. Residual Files: Clear up residual data from previously uninstalled applications.
. Adverts: Clear up junk files from Android advertisements.
Keep your Android phone clean, safe and fast using Phone Clean & Booster!
Stay connected!
Join our Facebook group: facebook.com/phonecleandev
Size : 3.2M
Current Version : 1.4.1.035
Requires Android : 2.2 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: