(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 1, 2014

PhotoMath ျဖင့္ သခ်ၤာညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း

 
 
PhotoMath ဟုေခၚသည့္ app သည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ သခ်ၤာအိမ္စာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးသည့္ မိဘမ်ား အတြက္ အလြန္အသံုးတည့္ေစမည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Developer ကမူ ၎ကို ကမ႓ာ့ ပထမဦးဆံုး ကင္မရာ ဂဏန္းတြက္ခ်က္စက္ဟု ေခၚဆိုထားသည္။ PhotoMath သည္ သခ်ၤာညီမွ်ျခင္း တစ္ခုကို ကင္မရာျဖင့္ ဖမ္းယူ႐ံုျဖင့္ အေျဖကို ခ်က္ခ်င္း တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သခ်ၤာညီမွ်ျခင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အေျဖရွာမည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳပံုက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။

အဆင့္ (၁)

သခ်ၤာညီမွ်ျခင္းကို ကင္မရာ ဖရိန္၏ အတြင္းတြင္ထားၿပီး scan လုပ္ပါ။ ဖရိန္၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ပံုသ႑ာန္ကို drag လုပ္ကာ ခ်ိန္ညိႇႏိုင္သည္။

အဆင့္ (၂)

အေျဖကို screen ေပၚတြင္ အနီေရာင္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ရမည္။

အဆင့္ (၃)

Steps ခလုတ္ကိုႏွိပ္ၿပီး အေျဖ တြက္ခ်က္ပံုကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ တြက္ခ်က္ပံု အဆင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို ၾကည့္႐ႈရာတြင္ arrow ခလုတ္မ်ားျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္သလို swipe up / swipde down ျဖင့္လည္း ၾကည့္ႏိုင္သည္။

Screen ေအာက္ေျခတြင္ History, Light, Steps, Help ဟူသည့္ ခလုတ္ ေလးခု ပါဝင္သည္။ History ခလုတ္သည္ လက္ရိွ scan လုပ္ထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးသည္။ Light ခလုတ္သည္ အလင္းေရာင္ မရိွသည့္ ေနရာတြင္ အိမ္စာလုပ္သူမ်ားတြက္ ဖုန္း၏ LED ကို ဖြင့္ေပးႏိုင္သည္။ Steps ခလုတ္က ေနာက္ဆံုး scan လုပ္ထားသည့္ သခ်ၤာညီမွ်ျခင္း မည္သို႔ တြက္ခ်က္သည္ကို ျပသေပးသည္။ Help ခလုတ္မွာ PhotoMath အသံုးျပဳပံု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပေပးသည္။

PhotoMath ကို iOS ႏွင့္ Windows Phone တြင္ အခမဲ့သံုးႏိုင္သည္။ Android version ကိုမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွသာ ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္သည္။

iOS ==> https://itunes.apple.com/us/app/photomath/id919087726
Windows Phone ==> http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/photomath/1f25d5bd-9e38-43f2-a507-a8bccc36f2e6
 
www.thantoeaung.net
 
ref: Internet Journal
 
အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
Download : (     ) MB
Solidfiles
Zippyshare
 Speedshare  အဆင္ေျပပါေစ........
Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)


ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔ တင္သမွ်ပို႔စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
 ေဆြးေႏြးေ၀ဖန္အႀကံျပဳလိုသူမ်ားရွိရင္
Facebook မွာ Group ေထာင္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ..........

Group Name 
Min Oke Kar(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)

No comments: