(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 11, 2014

ဓာတ္ပုုံုုျပဴျပင္ရာတြင္အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့PhotoPad Photo Editing Software

ဦးအာကာ ခုတင္ေပးမဲ ့ softwareကေတာ့ Photoေတြကုိ Editingျပဳလုပ္ရာတြင္
တျခား Editing softwareေတြထက္အဆေပါင္းအမ်ားျကီးသားလြန္းပါတယ္
PC or Mac or apk or စသည္တုိ့မွာစုံစုံလင္းျကဳက္ရာမွာ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္
Windows 7, XP, Vista and 8စသည္စက္တုိင္းမွာ အသုံးျပဳလုိရတယ္ေနာ္
Download link ကေတာ့၂ခုစီေပးထားတယ္ျကဳိက္တဲ ့linkကေနdowယူႏုိင္ပါသည္
Photo Editing Features
 
 • Crop, rotate, resize and flip pictures
 • Touch up photos to remove red-eye and blemishes
 • Apply photo effects, including oil paint, cartoon, vignette, sepia and many more
 • Improve photo quality and focus with blur, sharpening and noise reduction tools
 • Adjust image color/hue, saturation, brightness and contrast
 • Create collages and photo mosaics with your photographs
 • Photo stitching to make your own panorama images
 • Load jpg, gif, png and other popular image formats
 • Add text and captions to photos
 • Insert clipart from the included clipart library
 • Add frames and borders around your photographs
 • Change the aspect ratio of an image without distorting key features using the liquid resize effect
 • Non-destructive editing allows easy modifications of individual photo effects on the layers list
 • Upload edited pictures directly to Facebook or Flickr 


Download PhotoPad Photo Editor for Windows
Download PhotoPad Photo Editor for Mac OS X
Download PhotoPad Photo Editor for Android
Download PhotoPad Photo Editor for Kindle
နည္းပညာညီအစ္ကုိမ်ားခင္ဗ်ာ ျပန္လွန္မ်ွေ၀ရင္ 
ဦးအာကာDOWNLOAD LINK အတုိင္းပဲထားေပးပါ
ျပန္ျပီး adf.ly LINKထည္ျပီး ျပန္လွန္မမွ်ေ၀ေပးပါနဲ ့
နာမည္မေပးရင္ရပါတယ္ ေတာင္းဆုိမွဳကုိေတာ့
ေလးစားမွဳ နဲ ့နားခံေပးျကပါလုိေတာင္းဆုိပါတယ္
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: