(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 25, 2014

Root လုပ္နည္း- firmwareတင္နည္း facebookဆုိင္ရာ စသည္တုိ ့ကုိapkတခုထဲနဲ ့ေလ့လာလုိရတဲ ့ ooarkar all help apkဒီေန ့ေတာ့ ဦးအာကာ အခတ္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ APKတခုျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္

  • facebook ဆုိင္ရာေလ့လာရန္
  • HUAWEI Rootလုပ္နည္းမ်ား
  • Samsung Rootလုပ္နည္းမ်ား
  • ဖုန္းမ်ဳိးစုံကုိ Rootလုပ္နည္းမ်ား
  • android software
  • android Game

စသည္တုိ ့ကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ရွာေဖြစရာမလုိပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ရွာေဖြျပီး အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္
တကယ္လုိ အဆင္မေျပခဲ ့ရင္ apkထဲမွာပဲ ဖုန္းနံပါတ္ထည့္ေပးထားပါတယ္
အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ ့ရင္ ဖုန္းဆက္ျပီး ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္(မဆုိင္တဲ ့ေမးခြန္မ်ားေမးပါက ျပန္မေျဖေပးပါ)
(သတိ အင္တာနက္အသုုံးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္)


 ooarkar all help apk free 4 Downloads link
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: