(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 8, 2014

ဖုန္းအမ်ဳိးအစား၁၀၀၀၀ေက်ာ္ကုိRootလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့ latest version -V Root(windows+APK)

ဒီေန ့ဦးအာကာတင္ေပးမွာကေတာ ့ဖုန္းအမ်ဳိးအစား၁၀၀၀၀ေက်ာ္ကုိRootလုပ္ေပးႏုိင္တဲ့
V Root softwareေလးပါ  latest versionျဖစ္တတ္အတြက္တျခား ဖုုန္းအမ်ဴိးအစားေတြပါ
Rootလုပ္လုိရတာေတြ့ရပါတယ္ PC အတြက္ရယ္ APkပါထာ့္ေပါင္းျပီးတင္ေပးလုိက္ပါတယ္
computerမရွိသူမ်ားကေတာ့ apkေလးနဲ့တင္ Rootေဖာက္လုိက္ပါေတာ့

V Root windows


Download2

V Root APk

Download2

ဦးအာကာ(acme mobile)
www.ooarkar.com

No comments: