(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, November 13, 2014

ဖုန္းအမ်ဳိးအစား၇၀၀၀ေက်ာ္ကုိRootလုပ္ေပးႏုိင္တဲ ့SRS ROOT TOOL

ဒီေန ့ဦးအာကာတင္ေပးမွာကေတာ ့ ဘက္စုံသုံး toolလုိေျပာရင္မမွားပါဘူး
ေျပာျပရင္လည္းကုန္ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး ဘာလုိလဲဆုိေတာ့ softwareသမားတုိင္း
ေဆာင္ထားတဲ ့Toolေလးပါ ဦီးအာကာဆုိ ဒီToolေလးနဲ ့အဆင္ေျပခဲ ့ဖုန္းေမာ္ဒယ္မ်ားကုိ
ေျပာျပေပးလုိက္ပါမယ္
Samsung Galaxy S2 / S3, Noteကုိေတာင္ေဖာက္လုိရတာေတြရပါတယ္

Acer..CherryMobile....Coolpad......HUAWEI...LG-ZTE--Samsungစတာေတြမွာ
 ဗာရွင္း 4.2.2ထိRootလုပ္ထားတာေအာင္ျမင္ခဲ ့ပါတယ္
က်န္ရွိတဲ ့ဖုန္းအမ်ဳိးအစား ၆၀၀၀ေက်ာ္ကုိထက္ျပီးRootလုပ္လုိရေသးတယ္ေနာ္
လုိအပ္ရင္ေအာက္မွာdowယူသြားႏုိင္ပါတယ္
Download1
Download2

ဦးအာကာ(acme mobile)
www.ooarkar.com

No comments: