(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, November 24, 2014

Samsungသမားေတြမရွိမျဖစ္ Odinကုိ Update ထက္ခ်ေပးတဲ ့ --Odin 3.10

ဒီေန ့ေတာ့ ဦးအာကာ Samsungသမားတုိင္းမရွိမျဖစ္ေဆာင္ထားေလ့ရွိတဲ ့ Odinကုိတင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္
Root-- firmwareစသည္တုိ ့ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ ့Odinဟာခုဆုိ Update ထက္ခ်ေပးတဲ ့ --Odin 3.10
အျဖစ္ေရာက္ရွိသြားပါျပီး ဦးအာကာ မေန ့ထဲကတင္ေပးခ်င္းတာပါ ေမ့သြားတာေျကာင္ ့ခုမွတင္ျဖစ္သြာတာပါ
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

Odin 3.10 free 5 Downloads link


ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: