(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 18, 2014

ဖုန္းအမ်ဳိးအမ်ဳိးကုိေနာက္ခံပုံေျပာင္လဲႏုိင္ေသာ (software)

 ဒီေန ့ေတာ့ဦးအာကာအသုံးျပဳေနတဲ ့softwareေလးျပန္မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္
အလန္းတကာအလန္းေလးလုိေျပာရင္လည္းမမွားပါဘူး ဘာလုိလဲဆုိေတာ့
စြယ္စုံသုံးလုိရပါတယ္ ဒါေပမယ္ ့ဦးေလးျကီးကေတာ့ ေနာက္ခံေျပာင္ျပီးပဲအသုံးျပဳထားပါတယ္
သူရဲ ့ပါ၀င္ခ်က္မ်ားကေတာ့ ဦးေလးအနည္းငယ္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္ မိမိdowျပီး စမ္းသပ္ျကည့္ပါ
  •  Language ၂၀ေက်ာ္ပါ၀င္ပါသည္
  • Theme အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္လဲလုိရျခင္း
  • contacts
  • phone
  • favorites
  • dual-sim
  • missed calls
 စုံလင္းစြာပါ၀င္ပါတယ္ ဒါအျပင္ နံပါတ္ ၁ဆုိ ဘယ္သူ ဖုန္းနံပါတ္ေပးမလဲ
ခုေျပာျပေပးတဲ ့ ပါ၀င္ခ်က္မ်ားကေတာ့ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိတာေတာ့ ကုိယ္တုိင္းစမ္းသပ္ျကည့္ပါ

ပုံထည္ ့နည္း

ပုံ ၁ မွညေဖာ္ျပထားသည္ အတုိင္း contactပုံကုိႏွိပ္ပါ
ပုံ ၂ မွညေဖာ္ျပထားသည္ အတုိင္း meun key (settings keyကုိေျပာတာေနာ္)ႏွိပ္ပါ
wallpaperကုိ၀င္လိုက္ပါ

ပုံ ၃ မွညေဖာ္ျပထားသည္ အတုိင္း  select from galleryကုိႏွိပ္ပါ
 ဒါဆုိ သင္ ့ galleryထဲကပုံထည့္ေပးလုိက္ပါ
 ပုံ ၄ ကေတာ့ ပါ၀င္ခ်က္မ်ားစြာေဖာ္ျပေပးထားတာပါ
 ပုံ ၅ ကေတာ့ ဦးအာကာ ဖုန္းနံပါတ္မွတ္ရာတြင္စုံလင္းစြာမွတ္လုိရတာကုိေဖာ္ျပေပးထားတာပါ
ဖုန္းနံပါတ္
ေမးလ္
website
ringtone
Group name 
စိတ္ျကဳိက္ေျပာင္လဲႏုိင္ပါတယ္


 free 5 Download linkနည္းပညာညီအစ္ကုိမ်ားခင္ဗ်ာ ျပန္လွန္မ်ွေ၀ရင္ 
ဦးအာကာDOWNLOAD LINK အတုိင္းပဲထားေပးပါ
ျပန္ျပီး adf.ly LINKထည္ျပီး ျပန္လွန္မမွ်ေ၀ေပးပါနဲ ့
နာမည္မေပးရင္ရပါတယ္ ေတာင္းဆုိမွဳကုိေတာ့
  ေလးစားမွဳ နဲ ့နားခံေပးျကပါလုိေတာင္းဆုိပါတယ္
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: