(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, November 1, 2014

Tablet ေတြအတြက္ Virus ေတြရန္ကကာကြယ္ေပးမဲ့ Tablet AntiVirus Security PRO v4.2 Apk

Tablet AntiVirus Security PRO v4.2 Apk

Tablet ေတြအတြက္ Virus ေတြရန္ကကာကြယ္ေပးမဲ့ Tablet AntiVirus Security PRO ေလးပါ အသံုး လိုမဲ့ ေဘာ္ဒါေတြ
အတြက္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာေအာက္မွာေဒါင္းပါ   (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Get AVG AntiVirus PRO for Android™ tablets now for premium, full featured protection from viruses, malware, spyware & online exploitation in real-time.
With AVG AntiVirus PRO for Tablet you can:
★ Scan apps, settings, files, media, calls & text messages (SMS; for SIM supported devices) in real-time
★ Enable finding/locating your lost or stolen tablet via Google Maps™
★ Lock & wipe your phone to protect your privacy
★ Kill tasks that can slow down your phone
★ Browse the web safely and securely
★ Monitor battery, storage and data package usage
★ Filter & block unwanted calls & text messages (SMS; for SIM supported devices)
In addition, when installing the premium app, you also get:
★ App Lock – password protect app access
★ App Backup – backup apps from your device to your SD
★ Camera Trap – discreetly emails you a photo of anyone who enters 3 wrong passwords when trying to unlock your tablet
★ Device Lock – locks your tablet whenever the SIM card is replaced (for SIM supported devices)
App features:
Protection:
★ Scan downloaded apps & files and remove malicious content
★ Search, shop & use social networks with peace of mind
★ Scan websites for harmful threats. If a suspicious URL is detected, you will be redirected to a “Safe Page” (applicable to Android’s default browser only)
Performance:
★ Kill tasks & processes that can slow down or freeze up your device
★ Monitor battery consumption, set battery level notifications & enable power saving
★ Monitor traffic – keep track of your 3G /4G mobile data plan usage (for SIM supported devices)
★ Optimize internal & SD card storage space
Anti-Theft & Tablet Location:
Use AVG’s remote management console or text messages (SMS; for SIM supported devices) to:
★ Locate your lost or stolen tablet and get help finding it via Google Maps™
★ Lock your tablet and set a lock screen message to help the locator find you
★ Make your tablet ring (shout) even if it is on silent mode
★ Wipe your tablet and SD card content
★ Camera Trap: discreetly emails you a photo of anyone who enters 3 wrong passwords when trying to unlock your tablet
★ Device Lock: automatically locks your tablet whenever someone replaces your SIM card (for SIM supported devices)
What’s New
* App Lock battery consumption issue has been resolved.
* App design enhancements to match and support additional screen sizes.
* If you have our Zen app installed, you’ll now be able to remotely scan and update the virus database on your other devices.
* Bug fixes

Requires Android: 2.3.3 and up


Download ►: ►''Here ''
     
  www.patheinit.com
Payephyo(ပုသိမ္အိုင္တီ)

No comments: