(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, November 25, 2014

Ubuntu OS ေပၚတြင္ Play Store မွ App မ်ားကို Download ျပဳလုပ္ျခင္း

Play Store မွ App ေတြကို Ubuntu OS ေပၚမွာ Download ျပဳလုပ္ခ်င္သူေတြအေနနဲ႔ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  Ubuntu OS ေပၚမွ Play Store ကို Download ျပဳလုပ္လိုတယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ထည့္သြင္းမယ့္ Ubuntu OS ဟာ 14.04 သို႔မဟုတ္ 14.10 ဆိုပါက ndg-httpsclient ဆိုတာကို Install ျပဳလုပ္ၿပီး ထည့္သြင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ndg-httpsclient ကို Run ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ Terminal မွာ python-ndg-httpsclient ဆိုတာကို ထည့္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Play Store Downloader ကို Ubuntu OS မွာ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ပထမဆံုး Ubuntu OS System ရဲ႕  Package ေတြကို ပထမဦးဆံုး Update ေတြ Upgrade ေတြျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ Package ေတြကို Update ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ Ubuntu ရဲ႕ Terminal ကို Ctrl  +  Alt + T ကို အသံုးျပဳၿပီး ဖြင့္ရပါမယ္။  ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ Terminal ထဲမွာ sudo apt-get update ဆိုတဲ့ Command နဲ႔ အရင္ Package ေတြကို Update ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Update ျပဳလုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ sudo apt-get upgrade နဲ႔ Upgrade ထပ္မံလုပ္ေပးရပါမယ္။
ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ Play Store Downloader ကို Install  ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ Terminal မွာ ေဖာ္ျပပါ Command ေတြကို တစ္ေၾကာင္းခ်င္းစီ ႐ိုက္ထည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရမယ့္ Command ေတြက ေတာ့-
sudo dpkg -i google
playdownloader_1.4-1_all.deb
sudo apt-get install -f
စတဲ့ Command ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ေတြ ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ Play Store Downloader ကို Ubuntu OS မွာ ထည့္သြင္းၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍  Terminal ကေန မထည့္သြင္းခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့  link ဆိုတဲ့ လင့္ခ္ကေန Play Store Downloader ကို Download ျပဳလုပ္ၿပီး ထည့္သြင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ref...internetjournal.media

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံးဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: