(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 1, 2014

ဖုန္းအား ၂ဆ အျမန္၀င္ေစတဲ့ 2x Battery Pro – Battery Saver v3.14 Apk

2x Battery Pro - Battery Saver apk
ဖုန္းအား ၂ဆ အျမန္၀င္ေစတဲ့ 2x Battery Pro – Battery Saver  ေလးပါဗားရွင္းအသစ္ေလးထြက္လာ
လို႔ အသံုးလိုေနတဲ့ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
2x Battery Pro – Battery Saver v3.14 Apk | 2 MB | Resumable Links | Requires Android:2.2 and Up |
Does the phone run out of battery quickly?
2x Battery Pro – Battery Saver
What’s in this version :
 • support Android 5 (Lollipop)
 • fixed: ringer mode quick setting switcher does not work on Android 5
 • toggling mobile data won’t work on Android 5 due to the system limitation. We can still help to toggle Wi-Fi or use screen filter for saving the battery
 • fixed: should not enable Notification > Background/Text color options on Android 3.2 or below
 • fixed: battery use window’s legend color view does not display correctly on Android 2
 • bugs fixed and optimizations

App review:
Does the phone always die at crucial moment? This app extends many extra hours to the battery life by managing Internet connection intelligently and in the background.
You don’t need to manually turn on/off the Internet connection anymore. This app extends battery life by using a smart algorithm to turn on/off the Internet connection, reduce battery consumption and data usage, but still keep the important background data synchronized.
 • Auto manage 3G/4G/WiFi connection in the background
 • Show battery level and usage in the status bar
 • Efficient & easy to use
Features:
 • Manage Internet connection intelligently in the background
 • Ensure data transmission completeness by keeping the Internet connection up until the transmission is finished
 • Support night mode (PRO-only)
 • Support whitelist. Don’t disconnect the connection when whitelisted apps are running
 • Auto turn off the screen when you put the phone upside down on the table or into the pocket
 • Build-in screen filter to further reduce the screen brightness for saving battery
 • Support fully charged notification and low battery warning
 • Battery icon theme is changable
 • Configurable enable intervals and settings
 • Option to keep connection when charging or tethering
 • Option to not enable mobile data when screen unlocked
 • Respect system settings
 • Play sound after when screen on or off
 • Home screen widgets
 • Display battery usage and time since last unplugged, estimated battery run out time, battery health status, voltage, temperature, etc. information
DashClock EXTENSION:
 • requires DashClock Widget by Roman Nurik
 • estimated battery run out time
 • detailed battery information
 • battery icon theme (battery icon & level, battery level)
Sony Smart Watch:
 • widget, app shows phone’s battery info
 • notify when phone’s battery is low
 • LiveWare™ extension for SmartWatch

2x Battery Pro - Battery Saver - screenshot thumbnail2x Battery Pro - Battery Saver - screenshot thumbnail2x Battery Pro - Battery Saver - screenshot thumbnail                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: