(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, December 4, 2014

ဖုန္းေတြမွာေဒါင္းျခင္တာေဒါင္းႏိုင္တဲ့ Advanced Download Manager Pro v4.0.2 Apk

Advanced Download Manager Pro Apk
ဖုန္းေတြမွာေဒါင္းျခင္တာေဒါင္းႏိုင္တဲ့ Advanced Download Manager Pro ဒီေန႔ထြက္ဗားရွင္းအ
သစ္ေလးပါေဘာ္ဒါေတြအႀကိဳက္ေတြ႔မယ္လိုထင္ပါတယ္ေအာက္မွာေဒါင္းပါ (ပုသိမ္အိုင္တီ)
Advanced Download Manager Pro v4.0.2 Apk | 2 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.1 and up |
Download files simultaneously!
Advanced Download Manager Pro
What’s in this version :
 • Material Design from Android 5.0 Lollipop.
 • Fixed loss of bookmarks in ADM browser.
 • More types of melodies in sound notifications.

App Review:
Features:
 • download up to three files simultaneously;
 • accelerated download by using multithreading (9 parts)
 • interception of links from the browser and clipboard;
 • icon of the program and downloading progress in the notification panel;
 • backup list of downloads and settings on SD card;
 • completion notification by sound and vibration;
 • resume after reconnection or program restart;
 • save different file types in different folders;
 • built-in browser for sites with registration;
 • plan files download on a schedule;
 • widget on your home screen;
 • site manager.
Add links from browser:
 • press on link and from the window “Complete action using” select ADM (supported by Stock Browser, Dolphin, Boat Browser, Chrome)
 • long press on a link to display the context menu, press “Share link” and from the window “Share via” select ADM (supported by Firefox, Skyfire, Stock Browser, Dolphin, Boat Browser)
 • copy the link and the service will intercept the link (supported by Maxthon)
Controls:
 • press on the download to start/stop the process;
 • press on the completed download to open the file;
 • long press on download to display the context menu.
YouTube is not supported under the rules of Google.
Advanced Download Manager Pro - screenshot thumbnailAdvanced Download Manager Pro - screenshot thumbnail                                                Download ►: ►''  Here ''
     
                                      www.patheinit.com
                             
Payephyokyaw(ပုသိမ္အိုင္တီ)

                                       ပုသိမ္နည္းပညာ

No comments: