(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 12, 2014

သာမန္Battery apkထက္သာလြန္တဲ ့Battery HD Pro v1.46 (Build 5) Apk

Battery HD Pro apk

ဒီေန ့ေတာ့ ဦးေလးျကီး  တင္ေပးမွာကေတာ့
Battery apkေလးပါ နံပါတ္၁စာရင္း၀င္တဲ ့Battery apkေလးပါ
သာမန္Battery apkထက္မ်ားစြာသာလြန္တဲ ့
 ့Battery HD Pro ေလးဟာ
အခုဆုိ v1.46ေတာင္းေရာက္ရွိလာပါျပီး
ခုapkေလးထည့္ထားခ်င္းျဖင့္ သင့္Batteryအားဟာ
ခဏေလးေနအားမကုန္ခမ္းေတာ့ပါဘူး
ဒီapkေလးကျပန္လွန္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္
Batteryအားကုန္ေတာ့မယ့္အခ်ိန္က်ရင္လည္း
အခ်က္ေပးပါတယ္ ဒါအျပင္ ဒီထက္ထက္မ်ားလွတဲ ့
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ မိမိတုိ ့ေဒါင္းယူျပီးမွ
ကုိယ္တုိင္းစမ္းသပ္လုိက္ပါေတာ့
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး (ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
  
facebook pageသုိ ့like ႏွိပ္ေပးပါအုံး(ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)

Battery HD Pro v1.46 (Build 5) Apk
ဦးအာကာ(acme mobile)

No comments: