(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 1, 2014

ေက်ာင္းသား ေထာင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား - ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း


  • စာအုပ္---ေက်ာင္းသား ေထာင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား
  • ေရးသားသူ---- - ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: