(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 1, 2014

စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ - စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း  • စာအုပ္---စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
  • ေရးသားသူ---- -စစ္ကိုင္းဦးဘိုးသင္း

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: