(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, December 14, 2014

ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း စာအုပ္ - ကိုဘိုဘို

 
  •  စာအုပ္ ---ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း စာအုပ္
  • ေရးသားသူ---ကိုဘိုဘို
 
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး (ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
 
  
facebook pageသုိ ့like ႏွိပ္ေပးပါအုံး(ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
 
 ေရႊပန္းတိမ္ ဒီဇိုင္း စာအုပ္ - ကိုဘိုဘို
ဦးအာကာ(acme mobile)
www.ooarkar.com

No comments: