(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, December 3, 2014

သခင္စိတ္ဓာတ္ သခင္အက်င့္ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား - တင္ေမာင္သန္း

 
  • စာအုပ္--သခင္စိတ္ဓာတ္ သခင္အက်င့္ ႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား
  • ေရးသားသူ----  တင္ေမာင္သန္း

ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး
ဦးအာကာ(ACME MOBILE)

No comments: