(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, December 8, 2014

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပႆ နာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊အခ်ိန္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း

  • စာအုပ္--------ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပႆ      နာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊အခ်ိန္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
  • ေရးသားသူ----အမည္မသိ
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး (ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
  
facebook pageသုိ ့like ႏွိပ္ေပးပါအုံး(ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)

ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ျပႆ      နာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ျခင္း ၊အခ်ိန္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း 
ဦးအာကာ(acme mobile)

No comments: