(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, December 6, 2014

ေႏွးေကြးေလးလံ ေနတဲ့computerအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္Yamicsoft Windows 7 Manager 5.0.2 Keygen

yamicasoft 
 ဒီေန ့ေတာ့ ဦးေလးျကီးpc အတြက္ေတြျကည့္ပဲတင္ေပးမွာပါ
ဘာလုိလဲဆုိေတာ့ ဦးေလးျကီးကုိ ဖုန္းအတြက္ျကည့္ပဲမတင္ေပးပါနဲ ့တဲ ့
ဦးအာကာUserေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေတာင္းဆုိလာေတာ့
ဦးေလးျကီး pcသမားေတြအတြက္ တင္ေပးမွာပါ
အသုံး၀င္တဲ ့Yamicsoft Windows 7 Managerဟာ
 ေႏွးေကြးေလးလံ ေနတဲ့ computerမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးနည္းျဖင့္
ျမန္ဆန္လာေအာင္လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္
 ဒါအျပင္securityပါ ေထာက္ပံေပးေသာေျကာင့္ မိတ္ေဆြတုိ ့
စက္မ်ားဟာ အခ်ိန္အတုိအတြင္းမွာ ျမန္ဆန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္
Full ျဖစ္ေစရန္အတြက္Key Crack ဖိုင္းေလးကိုပါဦးေလးျကီးထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္
သူရဲ ့Featuresမ်ားကေတာ့ လုံး၀လုံးေလာက္ေအာင္ ပုိင္းပုိင္းႏုိင္ႏုိင္
ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္ ေအာက္က
Featuresမ်ားကုိေလ့လာလုိက္ပါ
  • Information
  • Optimizer
  • Cleaner
  • Customization
  • Security
  • Network
  • Misc. Utilities
  • Built in smart uninstaller and Many more…
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး (ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)

  
facebook pageသုိ ့like ႏွိပ္ေပးပါအုံး(ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
Free Download link  Yamicsoft Windows 7 Manager 5.0.2 Keygen

 
 
 
 ဦးအာကာ(acme mobile)

No comments: