(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, December 13, 2014

ဖုန္းထဲမွာစာအုပ္ဖတ္ခ်င္သူမ်ားႏွင့္ဓာတ္ပုံျပဳျပင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္Droid Scan Pro PDF v6.0.1 Apk


Droid Scan Pro apk

ဒီေန ့ေတာ့ -ဦးေလးျကီး  ကုိေမးထားတဲ ့Userမ်ားအတြက္ရယ္
ဖုန္းထဲမွာ Ebookေတြေဒါင္းယူျပီး သုံးလုိမရ ဖတ္လုိမရ
အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိင္ပတ္ေနတဲ ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္
ဓာတ္ပုံကုိ မိမိစိတ္ျကဳိက္
လုိသလုိျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ ့အျပင္
မိမိတုိ ့အလုိရွိတဲ ့ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ 
ေသးမလား ျကီးမလား
စသည္ျဖင္ ့ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားသုံးလုိရသည္အျပင္
ဒီထက္မ်ားျပာလွတဲ ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဦးေလးျကီးဆီက
ေဒါင္းယူျပီး အခ်ိန္မေနာက္ျကခင္ကုိယ္ကုိတုိင္းစမ္းသပ္လုိက္ပါေတာ့
 
ဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး (ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)
  
facebook pageသုိ ့like ႏွိပ္ေပးပါအုံး(ေအာက္ကစာသားေပၚသုိ ့ႏွိပ္ျပီးသြားပါ)

 Droid Scan Pro PDF v6.0.1 Apkဦးအာကာ(acme mobile)

No comments: