(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, December 3, 2014

Galaxy S5ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေမာ္ဒယ္၈မ်ဳိးပါတဲ ့CF-Auto-Rootမ်ားစုစည္းမွဳ

SM-G900F (International Qualcomm) |  CF-Auto-Root-klte-kltexx-smg900f.zip
SM-G900H (International Exynos)CF-Auto-Root-k3g-k3gxx-smg900h.zip
SM-G900M (Middle and South America) | CF-Auto-Root-klte-klteub-smg900m.zip
SM-G900R4 (US Cellular)CF-Auto-Root-klteusc-klteusc-smg900r4.zip
SM-G900T (T-Mobile US)CF-Auto-Root-kltetmo-kltetmo-smg900t.zip
SM-G900P (Sprint)CF-Auto-Root-kltespr-kltespr-smg900p.zip
SM-G900T1 (Metro PCS)CF-Auto-Root-kltemetropcs-kltemetropcs-smg900t1.zip
SM-G900W8 (Canada/Mexico)CF-Auto-Root-kltecan-kltevl-smg900w8.zipဦးအာကာ  facebook ဦးအာကာ-အေမး-အေျဖ groupထဲ
Join Groupလုပ္ေပးပါအုံး

 
 
 
 ဦးအာကာ(ACME MOBILE)
www.ooarkar.com

No comments: