(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, December 19, 2014

Huawei ေနာက္ထြက္ဖုန္းေတြ System ဖိုင္ေတြျပင္မရတာကို ရေအာင္လုပ္မယ္ (root)

Huawei ေတြမွာ immutable ျဖဳတ္မယ္...
ကဲကဲကဲ... ၾကာလဲၾကာၿပီဆိုေတာ့လဲေဖာ္ေတာ့မယ္...
Huawei G730 နဲ႔ေနာက္ပိုင္းဖုန္းအျမင့္ေတြမွာ System ဖိုင္ေတြျပင္မရဘူးေလ... သိတယ္ဟုတ္...
Emotion UI ခ်ိန္းတာမဟုတ္ပဲ ျမန္မာစာထည့္ရင္တို႔ GApps ထည့္ရင္ေတာ့ဆိုရင္ အားႀကီးလက္ေပါက္ကကတ္တယ္... ဒါေပမယ့္ တရုတ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးကေတာ့... တရုတ္ရဲ႕လံုၿခံဳေရးပဲေပါ့... အားႀကီးလြယ္ထယ္... 

ဒီဖိုင္ေလးကိုေဒါင္း...

ဒီလိုလုပ္...
adb push set_immutable /data/local/tmp
adb shell chmod 755 /data/local/tmp/set_immutable
adb shell su -c /data/local/tmp/set_immutable 0

set_immutable 0 ဆိုရင္ System ဖိုင္ေတြျပင္ရမယ္
set_immutable 1 ဆိုရင္ျပင္လို႔မရေတာ့ဘူးေပါ့...

ကဲကဲ... ျမန္မာဆိုတာ... ဒါပဲ... 


အဆင္ေျပရင္ေအာက္ပါေၾကာ္ျငာကိုတစ္ခ်က္ကလစ္ခဲ့ပါ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ အဆင္ေျပပါေစ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

No comments: